ธรรมชาติ

ธรรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อโลก เพราะธรรมชาติมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้าหากเราขาดอากาศ น้ำ สัตว์ป่า หรือต้นไม้ที่คอยให้ออกซิเจน เราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้

ทรัพยากร ธรรมชาติ รอบตัวเรา

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีมากมาย ทั้งประเภทที่เราใช้แล้วไม่มีวันหมด อย่าง ลม อากาศ และพลังงานดวงอาทิตย์ และแบบที่ใช้แล้วมีวันหมดไป อย่าง ป่าไม้ สัตว์ป่า และประชากรโลก ธรรมชาติบางแห่งก็มีความสวยงามอย่างมาก จนทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้

ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา ศึกษาได้ด้วยการสังเกตการสร้างรังของมด

การสร้างรังของมด นั้นอาจจะช่วยให้เรานั้นศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย และยิ่งไปกว่านั้น สามารถทำการศึกษาภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา

เต่าตนุใส่ครีบเทียม กลับมาว่ายน้ำลึกอีกครั้ง หลังจากว่ายไม่ได้นาน 20 ปี!

ครีบเทียม ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการสรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ นั้นสามารถทำสิ่งที่ในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้ ให้กลายมาเป็นความจริงได้